Členství

Z Wikimedia ČR
Verze z 31. 10. 2022, 22:09, kterou vytvořil Jana Landsingerová (diskuse | příspěvky) (Stylistická aktualizace stránky (bez věcných změn, zapracování návrhů PR/fundraiserky Tali))
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Členství ve spolku Wikimedia Česká republika nabízí možnost podílet se na jeho aktivitách a směřování a využívat bez překážek podporu ve formě know-how, propagace, vybavení, techniky, prostor, materiálu či financí pro vaše wiki-aktivity.

Podmínky členství

 • Věk minimálně 15 let, u nezletilých se vyžaduje souhlas zákonného zástupce.
 • Souhlas se Stanovami a se zpracováním osobních údajů vyjádřený na přihlášce (písemně či elektronicky).
 • Ověření totožnosti žadatele (jméno a datum narození dle přihlášky) a schválení členství Radou.
 • Včasná úhrada ročního členského příspěvku.

Typy členství

Vyjma čestného členství, které uděluje Spolek za zvláštní zásluhy o realizaci našich cílů, je možné ucházet se o jeden ze dvou typů členství:

 • Sympatizující členství – svým členstvím podporujete spolek Wikimedia Česká republika a jsou vám zasílány důležité informace o naší činnosti; můžete se účastnit Valné hromady; předkládat Radě návrhy a připomínky týkající se vedení i činnosti Spolku; obracet se na Revizní komisi či využívat finanční a další podporu pro vaše aktivity vedoucí k realizaci spolkových cílů.
 • Řádné členství – chcete-li se aktivně podílet na činnosti Spolku, získáváte hlasovací právo do interních voleb (můžete se také voleb účastnit jako kandidát a přímo se tak podílet na vedení Spolku) a jste zařazeni do vnitřních informačních kanálů (mailing list, interní Wiki).

Jak se stát členem

 1. Vyplňte a odešlete e-přihlášku
 2. Radní zodpovědný za oblast členství či pověřený zástupce se vám ozve na uvedené údaje a domluví s vámi další postup (ověření totožnosti atd.).
 3. Na nejbližším zasedání Rady bude vaše přihláška projednána.
 4. Po schválení přihlášky prosím uhraďte členský příspěvek (200 Kč, 100 Kč pro mladší osmnácti let) na účet 2600138934/2010. Učiňte tak do 90 dnů od data rozhodnutí, jinak nárok na přijetí zaniká. Do zprávy pro příjemce vyplňte prosím svůj login z přihlášky, abychom vaši platbu byli schopni identifikovat. Vezměte na vědomí, že účet je transparentní a název vašeho účtu bude veřejný.
 5. V případě dotazů či potíží můžete kontaktovat Radu spolku na e-mailové adrese rada@wikimedia.cz. Stejně můžete postupovat, chcete-li požádat o sympatizující členství pro právnickou osobu.

Těšíme se na spolupráci!

Členové a tým Wikimedia Česká republika