Kodex chování Wikimedia ČR

Z Wikimedia ČR
Verze z 13. 9. 2022, 16:43, kterou vytvořil Martin Urbanec (diskuse | příspěvky) (Zamkl stránku „Kodex chování Wikimedia ČR“: Změna směrnice podléhá schválení Rady ([Editace=Povolit jen správcům] (do odvolání) [Přesunutí=Povolit jen správcům] (do odvolání)))
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zásady zdvořilosti i vzájemného respektu a úcty jsou pro fungování Wikimedia ČR nezbytné. Díky dodržování těchto zásad může vzniknout bezpečné a zdravé pracovní prostředí, ve kterém je možné konstruktivně spolupracovat na realizaci společné myšlenky.

Za účelem ochrany pracovního prostředí na Wikimedia projektech přijala nadace Wikimedia Foundation Všeobecný kodex chování, závazný na Wikimedia projektech, včetně české Wikipedie.

Vzhledem k tomu, že spolek Wikimedia ČR byl založen za účelem podpory Wikimedia projektů, Rada přejímá Všeobecný kodex chování (UCoC) nadace Wikimedia za vnitřní předpis spolku WMČR.

Závaznost

UCoC je závazný pro všechny osoby podílející se na činnosti WMČR, zejména pak pro jeho členy a zaměstnance. UCoC je rovněž závazný pro všechny účastníky spolkem pořádaných akcí.

Řešení porušení UCoC

Porušení UCoC je možné hlásit Radě spolku, která se hlášeními může zabývat formou disciplinárního řízení. Porušení UCoC na spolkem pořádaných akcích je rovněž možné hlásit organizátorům dané akce.

Hlášení by mělo vždy obsahovat všechny relevantní informace, zejména informace jakým způsobem měl být UCoC porušen a kde k jeho porušení mělo dojít.

Závěrečná ustanovení

UCoC je součástí vnitřních předpisů Wikimedia ČR vždy ve znění, které schválila nadace Wikimedia Foundation, a to včetně případných budoucích změn. Platné znění UCoC je vždy uvedeno na webových stránkách Wikimedia Foundation. Český překlad je k dispozici na Meta-Wiki, v případě rozdílu mezi českou a anglickou verzí má přednost verze anglická.