Oznamování potencionálního střetu zájmů

Z Wikimedia ČR
Verze z 3. 12. 2020, 13:42, kterou vytvořil Klára Joklová (diskuse | příspěvky) (Zamkl stránku „Oznamování potencionálního střetu zájmů“: Změna směrnice podléhá schválení Rady ([Editace=Povolit jen správcům] (do odvolání) [Přesunutí=Povolit jen správcům] (do odvolání)))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jednání ve střetu zájmů, nebo i podezření z něj, může ublížit spolku i celému hnutí Wikimedia, a to jak finančně, tak poškozením dobrého jména. Pět níže uvedených pravidel má za cíl podporovat čestnost a otevřenost při využívání prostředků spolku. Ty zahrnují mimo jiné grantové a jiné finanční zdroje, technické prostředky, využívání propůjčených ochranných známek a propagační prostor na webu a v materiálech. Tyto prostředky patří spolku a musí být využívány k naplnění jeho poslání.

Pravidla

Pravidlo první
Aktivně oznamte, pokud přijímáte peníze, nebo jiné hodnotné věci od osoby či organizace, která může mít prospěch z vaší žádosti, využití, nebo přidělení prostředků spolku .
Pravidlo druhé
Aktivně oznamte, žádáte-li o přidělení, přidělujete, nebo využíváte prostředky spolku, které mohou být ku prospěchu členu vaší rodiny, obchodnímu partnerovi, známému, nebo jejich organizacím či zaměstnavatelům.
Pravidlo třetí
Úplně a čestně zodpovězte všechny relevantní otázky kladené při rozhodování o přidělení prostředků spolku.
Pravidlo čtvrté
Aktivně oznamte, pokud vaše žádost o přidělení, rozhodnutí o přidělení, nebo využití prostředků spolku může být ostatními nebo veřejností vnímáno jako nevhodné. Je třeba předem upozornit i na situace, kdy by mohl vzniknout dojem o jednání ve střetu zájmů.
Pravidlo páté
Nepoužívejte a nepřidělujte prostředky spolku ve svůj prospěch bez souhlasu spolku.

Co to znamená „aktivně oznámit“

Tato pravidla žádají, aby člověk „aktivně oznámil“ potenciální nebo existující střet zájmů. „Aktivním oznámením“ se rozumí: (1) upozornit na střet zájmů osobu rozhodující o přidělení dotyčných prostředků spolku, či jejího nadřízeného (jste-li onou osobou vy), a (2) učinit tak výslovně, a před rozhodnutím nebo projednáváním dané věci.

Příklady

  1. Wikipedista žádá o zveřejnění článku na blogu spolku, v němž figuruje jisté muzeum. Wikipedista je zároveň zaměstnancem tohoto muzea. Wikipedista by na tento poměr měl upozornit editora blogu, který pak může informovaně rozhodnout, zda tato publicita je vhodným využitím prostoru spolku, a zda by vztah autora článku měl být zveřejněn.
  2. Wikipedista žádá o proplacení fotocesty do lomu, v jejímž průběhu navštíví město, kde se hodlá setkat se svojí milou. Z toho může vzniknout podezření, že skutečným cílem cesty je návštěva milé, a nikoli tvorba svobodných fotografií. Oznámení těchto okolností umožní garantovi tématu nezaujatě rozhodnout, zda navržená fotocesta a vybraný lom jsou skutečně v nejlepším zájmu spolku.
  3. Členka rady spolku v žádosti o grant FDC doporučuje pronajmout kancelář v továrně svého strýce. Přestože informace o továrně má zveřejněné na své uživatelské stránce, a je možné, že o tom komise FDC ví, měla by i přesto sama na tento střet zájmů FDC upozornit.
  4. Spolek zvažuje, že zadá tvorbu potřebného open source projektu. Člen rady spolku je společníkem jedné z oslovených firem. Dotyčná firma i člen rady musí tento konflikt zájmů spolku oznámit.
  5. Rada spolku se rozhodla najmout účetního. Člen rady by rád najal svou sestru, která je zkušenou účetní a je ochotna dát spolku slevu ze svých běžných sazeb. Dotyčný člen musí kolegy v radě před projednáváním věci o tomto příbuzenském vztahu informovat.

Odkazy