Informace o zpracování osobních údajů Soutěž Československo

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Informace o zpracování osobních údajů

Spolek Wikimedia Česká republika, se sídlem Slovenská 1705/21, 120 00 Praha 2, IČ: 22680560, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L.18752, jako správce osobních údajů tímto ve smyslu čl. 13 Nařízení (EU) č. 2016/679,

plní svou zákonnou povinnost a poskytuje subjektům údajů, jejichž osobní údaje budou správcem zpracovávány, následující informace o podmínkách zpracování v souvislosti s účastí na soutěži Československo:

Účel: účast v soutěži – účast, vyhodnocení, vyhlášení výsledků, zajištění výher

Právní titul: plnění smlouvy o soutěži

Rozsah údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mail, uživ. jméno na Wikipedii

Doba zpracování údajů: do skončení soutěže

Příjemci údajů: Sockshire s.r.o. (IČ: 04306554) - poskytovatel výher

Kontakt správce: gdpr@wikimedia.cz

Kontakt dozorový orgán: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7