Členský příspěvek

Z Wikimedia ČR
Verze z 11. 5. 2024, 20:29, kterou vytvořil Martin Urbanec (diskuse | příspěvky) (akt. e-mail)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Každý člen WMČR (s výjimkou čestných členů) musí hradit roční členský příspěvek. Výši členského příspěvku podle bodu 6.11.7 Stanov určuje Valná hromada na návrh Rady[pozn. 1].

Platební údaje

QR kód pro platbu 400 Kč členského příspěvku; nezapomeňte doplnit svůj variabilní symbol

Nesprávnou platbu může hospodář vrátit zpět a považovat za neuhrazenou. Správná platba členského příspěvku má vyplněny tyto údaje:

Číslo účtu příjemce: 2600138934/2010 (účet je transparentní)
Částka: minimálně 400 Kč (snížená výše[pozn. 2]: minimálně 200 Kč)
Konstantní symbol: 4714 (již není nutné)
Variabilní symbol: osobní číslo (viz seznam členů[pozn. 3])
Zpráva pro příjemce: "Členský příspěvek"

Nevyplňujte předčíslí ani specifický symbol. Podle Organizačního řádu, článku 2 odst. 7 členské příspěvky mají být uhrazeny do konce prvního čtvrtletí každého roku.

Poznámky

  1. Poslední usnesení týkající se členských příspěvků Valná hromada vydala v roce 2023; text usnesení je k dispozici na interní wiki
  2. Snížená výše příspěvku platí pro členy mladší 26 let nebo starší 65 let.
  3. Neznáte-li své osobní číslo a nemáte-li přístup na interní wiki (týká se sympatizujících členů a nově vstupujících), obraťte se na administrativní pracovnici Markétu Nádeníkovou: marketa.nadenikova@wikimedia.cz.