Členský příspěvek

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Každý člen WMČR (s výjimkou čestných členů) musí hradit roční členský příspěvek. Výši členského příspěvku podle bodu 6.11.7 Stanov určuje Valná hromada na návrh Rady[pozn. 1].

Platební údaje

QR kód pro platbu 200 Kč členského příspěvku; nezapomeňte doplnit svůj variabilní symbol

Nesprávnou platbu může hospodář vrátit zpět a považovat za neuhrazenou. Správná platba členského příspěvku má vyplněny tyto údaje:

Číslo účtu příjemce: 2600138934/2010 (účet je transparentní)
Částka: 200 Kč (100 Kč pro členy mladší 18 let[pozn. 2])
Konstantní symbol: 4714
Variabilní symbol: osobní číslo (viz seznam členů[pozn. 3])
Zpráva pro příjemce: "Členský příspěvek"

Nevyplňujte předčíslí ani specifický symbol. Podle Organizačního řádu, článku 2 odst. 7 členské příspěvky mají být uhrazeny do konce prvního čtvrtletí každého roku.

Poznámky

  1. Poslední usnesení týkající se členských příspěvků Valná hromada vydala v roce 2020; text usnesení je k dispozici na interní wiki
  2. Snížená výše příspěvku platí pro členy, kteří nedosáhli věku 18 let k 31. prosinci předcházejícího roku.
  3. Neznáte-li své osobní číslo a nemáte-li přístup na interní wiki (týká se sympatizujících členů a nově vstupujících), obraťte se na administrativní pracovnici Janu Landsingerovou: jana.landsingerova@wikimedia.cz.