Členství

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Členství ve spolku Wikimedia Česká republika nabízí možnost podílet se na jeho aktivitách a směřování a využívat bez překážek podporu ve formě know-how, propagace, vybavení, techniky, prostor, materiálu či financí pro vaše wiki-aktivity.

Podmínky členství

 • Věk minimálně 15 let, u nezletilých se vyžaduje souhlas zákonného zástupce.
 • Souhlas se Stanovami a se zpracováním osobních údajů vyjádřený na přihlášce (písemně či elektronicky).
 • Ověření totožnosti žadatele (jméno a datum narození dle přihlášky) a schválení členství Radou.
 • Včasná úhrada ročního členského příspěvku.

Typy členství

Vyjma čestného členství, které uděluje Spolek za zvláštní zásluhy o realizaci našich cílů, je možné ucházet se o jeden ze dvou typů členství:

 • Sympatizující členství – svým členstvím podporujete spolek Wikimedia Česká republika a jsou vám zasílány důležité informace o naší činnosti; můžete se účastnit Valné hromady; předkládat Radě návrhy a připomínky týkající se vedení i činnosti Spolku; obracet se na Revizní komisi či využívat finanční a další podporu pro vaše aktivity vedoucí k realizaci spolkových cílů.
 • Řádné členství – chcete-li se aktivně podílet na činnosti Spolku, získáváte hlasovací právo do interních voleb (můžete se také voleb účastnit jako kandidát a přímo se tak podílet na vedení Spolku) a jste zařazeni do vnitřních informačních kanálů (mailing list, interní Wiki).

Jak se stát členem

 1. Vyplňte a odešlete e-přihlášku
 2. Radní zodpovědný za oblast členství či pověřený zástupce se vám ozve na uvedené údaje a domluví s vámi další postup (ověření totožnosti atd.).
 3. Na nejbližším zasedání Rady bude vaše přihláška projednána. O schválení budete informováni e-mailem.
 4. Po schválení přihlášky vás e-mailem požádáme o uhrazení členského příspěvku (200 Kč, 100 Kč pro mladší osmnácti let) na účet 2600138934/2010. Učiňte tak do 90 dnů od odeslání výzvy, jinak nárok na přijetí zaniká. Jako variabilní symbol použijte přidělené členské číslo, abychom vaši platbu byli schopni identifikovat. Chcete-li, můžete do poznámky pro příjemce uvést i váš login. Vezměte ale na vědomí, že účet je transparentní a název vašeho účtu tak bude veřejný.
 5. V případě dotazů či potíží můžete kontaktovat Radu spolku na e-mailové adrese rada@wikimedia.cz. Stejně můžete postupovat, chcete-li požádat o sympatizující členství pro právnickou osobu.

Těšíme se na spolupráci!

Členové a tým Wikimedia Česká republika