Plán činností WMČR 2022

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

1. Vzdělávací programy 2022

1.1. Senioři píší Wikipedii
1.1.1. Kurzy pro seniory - online i offline - základní kurzy pro seniory - online i offline

- navazující kurzy pro pokročilé - min. 1x za semestr - nadstavbové rozšiřující kurzy - další témata (Commons, Wikidata) - 2 seniorské kurzy ve spolupráci s partnerem (obv. U3V či knihovnou)

1.1.2. Spolupráce s účastníky kurzů - Seniorské Wikiměsto

- Alumni klub - účast na festivalech/veřejných akcích pro seniory (Fresh senior fest, veletrhy - Praha/Brno) - vánoční/novoroční setkání (offline//online dle situace) - seniorské editatony (v témat programů pro komunitu)

1.1.3.Spolupráce s knihovnami - školení knihovníků - na klíč ve spolupráci s regionálními knihovnami či NKP)

- kampaně pro zapojení knihovníků - společná aktivita s knihovnou (kurz SePW, editaton apod.)

1.2. Programy pro školy
1.2.1. Studenti píší Wikipedii - správa nástrojů potřebných pro běh projektu (Nástěnka a práce s ní)

- podpora pedagogů zapojených do SpW (čaje o 5, tematická oborová setkání, infopack) - individuální podpora pedagoga wikipedistou/lektorem - úvodní kurz pro studenty programu - vyhledávání dalších spoluprací (pedagogů) - editační studentské aktivity

1.2.2. Uč s wiki / Reading Wikipedia in classroom - akreditace kurzů/ kurikula (DVPP)

- odvedení kurzových aktivit - rozšíření stránek/ metodické podpory (pracovní listy, popř. překlad metod z Reading Wikipedia in classroom)

1.3. Otevřený vzdělávací program
1.3.1. Práce s lektorským týmem - lektorské školení/setkání - jednodenní školení a setkání lektorského týmu

- Meet upy - online měsíční/ dvouměsíční hodinová setkání s lektory - zaškolování nových lektorů a doškolení v dílčích dovednostech dle poptávky

1.3.2. Komunitní setkávání - Wikisrazy, Wikikluby & Wikiporadna - podporujeme realizaci komunitních Wikisrazů - (PR, Komunitní minigranty)

- podporujeme chod online Wikiporadny a hledáme možnosti realizace offline lokálních Wikiklubů

1.3.3. Vzdělávací nabídka pro komunitu - vzdělávací nabídka pro širší komunitu (překryv se vzdělávacími aktivitami v ost. programech)

- rozcestník pro učení v rámci komunity - tržiště dovedností + kompetenční profil (soupis dovedností)

1.3.4. Vzdělávací nabídka pro širší veřejnost - Základy editování Wikipedie - jednodenní kurzy pro veřejnost

- e-learning (v Nástěnce) v českém jazyce- Základní dovedností na Wikipedii, editování - překlady a rozvoj asynchronních zdrojů účení (Teaching WP in clasroom, Nástěnka e-learning, apod.)

2. Programy pro komunitu 2022

2.1. Podpora fotografů
2.1.1. Pro fotografy-nováčky (Newikipedists) - “Call to action” a komplexní podpora - Fotíme Česko/ Mediagrant
- Czech Wiki Photo 2022
2.1.2. Podpora aktivity stávajících fotografů, jejich retence a zároveň “Capacity building” - Fotíme Česko/Mediagrant
- Czech Wiki Photo 2022
2.2 Podpora editorů
2.2.1. Pořádání akcí (s důrazem na přilákání nováčků - newikipedistů a jejich diverzitu) - Výzva Wikigap 2022
- Wikiprojekt Změna klimatu a Sucho
- Wikiprojekt lidská práva v rámci Měsíce lidských práv
- Československo 48'-89'
2.2.2. Podpora stávající komunity v její aktivitě a tím mj. podpora “Capacity building” (tzn. přenášení a růst zkušeností - Komunitní minigranty

- Ambasadorství WM aktivit - Lektorování/ co-lektorování na akcích

2.2.3. Zisk nového wiki obsahu

3. Programy pro partnerství 2022

3.1. GLAM program
3.1.1. Udržet a rozvíjet stávající strategická partnerství - aktualizace a rozvoj GLAM nabídky (v souladu s mezinárodními trendy)
- udržení stávajících partnerství a rozvoj spolupráce s nimi, zisk nových partnerství
- sdílení dobré praxe na veřejnost
3.1.2. Wikirezidentství - zisk nových rezidentů
- rozvoj kontinuálního rezidentského programu s vedením hl. rezidentem
3.1.3. Regioglam - průběžné PR s výzvou pro komunitu (přes Komunitní minigranty) podpora dobrovolníků zapojených do RegioGLAMu
- do navázaných strategických spoluprací zapojujeme lokální komunitu
3.2. Program: Wikidata & TECH
3.2.1. Budování kapacit české technické komunity - zjištění potřeb komunity
- vzdělávání komunity*
- zisk obsahu
3.2.2. Wikidata partnerství - konzultace pro instituce se zájmem o spolupráci
- vést přehled partnerských institucí a měřit výsledky spoluprací
- hledat dobrovolníky či rezidenty, kteří se dovedou strategickému partnerství věnovat
3.3. Advokační činnost
3.3.1.Propagovat svobodné licence v institucích a na veřejnosti - panelová diskuze z oblasti svobodných licencí
- spolupráce s org. s obdobným cílem (Otevřené sbírky)
- jeden výstup na konferenci týkající se svobodných licencí a volných del
3.3.2. Advokační aktivity v ČR právním prostředí + FKGAEU + společný evropský postup - oslovování českých orgánů a hráčů tvořících legislativu

- komunikace s FKGAEU týmem a evropskými partnery

4. PR a Fundraising 2022

4.1 Fundraising
4.1.1. Rozvoj individuálního dárcovství
Realizace činností vedoucích k získávání individuálních dárců.
Péče o pravidelné dárce
Využití potenciálu členské základny
4.1.2. Grantové příležitosti Získávání financování z veřejných zdrojů
4.1.3. Realizace FR kampaní FR kampaň 20. narozeniny Wikipedie
FR vánoční FR kampaň Naučme seniory psát Wikipedii
4.1.4. Firemní dárcovství Získávání firemních dárců
4.2 PR a komunikace 4.2.1.Diverzifikace, růst a kultivace komunity silné PR stávajících aktivit
sociální sítě
e-mailing
videoprodukce
web
4.2.2. Rozšiřování mediální sítě Navazování mediálních partnerství
4.2.3. Vylepšení komunikace mezi zaměstnanci, radními, členy spolku a komunity Wikimedia
4.2.4. Mezinárodní PR našich aktivit
4.2.5. PR svobodné kultury