Plán činností WMČR 2023

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

1. Kostra činností pro rok 2023:

KOSTRA ČINNOSTÍ
leden Vyhlášení Czech Wiki Photo 22

Yearly report WCF - metriky

únor Komunitní minigranty

Yearly report WCF

březen MĚSÍČNÍ VÝZVA WIKIGAP
duben Otevřené sbírky report

Výroční zpráva

květen Fotíme Česko

Valná hromada Jarní fundraisingová kampaň

červen MĚSÍC LIDSKÝCH PRÁV
červenec Czech Wiki Photo 23
srpen Rozpočet 24
září Schválení plánu činnosti
říjen Žádost Wikimedia Community Fund
listopad VÝZVA ČESKOSLOVENSKO 48'-89'
prosinec MĚSÍC SENIORŮ

Vánoční fundraisingová kampaň

2. Plány činností pro rok 2023 pro jednotlivé programy:

Vzdělávací programy Programy pro komunitu Programy pro partnerství
leden 1Lib1Ref CEE region

zahájení ZS kurzů SePW Novoroční seniorský večírek

Vyhlášení a výstava CWP,

follow up ČS 48-89, příprava Wikigap

Pardubická knihovna - kurz na klíč

Odborná diskuze týkající se svobodných databází ve světě kulturních institucí

únor 1Lib1Ref CEE - závěr a vyhodnocení příprava Wikigap

Komunitní minigranty

RegioGLAM výzva - pro komunitu i instituce (spojení s WikiGap, MLP, ČS 48'-89')

Artotéka - zapojení studentů Dějin umění FF UK ze spolku ÚTVAR

březen Seniorský wikigap, wikigap na školách

Lektorské setkání

Měsíční výzva Wikigap Divadelní ústav MK - Wikigap

Příprava reportu Otevřené sbírky

duben začátek pokročilých kurzů

kapacity na zakázkové kurzy pro knihovny a školy

Wikiklima/připrava Wiki Loves Earth

Follow up Wikigap, příprava MLP

Státní oblastní archiv - akce

Otevřené sbírky report Příprava Hackathonu WMCZ

květen VŠCHT kurz

1Lib1Ref knihovnické kurzy

WLE

Fotíme Česko příprava MLP

Hackathon WMCZ - lokální
červen 1Lib1Ref - závěr a vyhodnocení

MLP na školách

Měsíc lidských práv Muzeum jako partner MLP (Romské muzeum)
červenec metodická příprava - hlavně školy Czech Wiki Photo 23 vyhlášení

follow up MLP

ZOO - výzva
srpen DVPP kurzy - nabídka a realizace Příprava ČS 48'-89' PR ICOM spolupráce - rok od zahájení
září Seniorské wikiměsto Follow up MLP

příprava ČS 48'-89'

Muzeum VČ - Editaton s UHK
říjen Samet na školách

Lektorské setkání Týden knihoven s Wikipedií

Příprava ČS 48'-89' UHK - ČS 49'-89' s hradeckou univerzitou,

Přihlášení konferenci - Archivy knihovny a muzea

listopad Samet na školách

knihovnické kurzy

Výzva ČS 48'-89'

Uzavření CWP

UK - společná akce ČS 49'-89'

Regionální muzeum Mikulov - společná akce

prosinec Měsíc seniorů Výzva ČS 48'-89'

Vyhodnocení CWP, příprava výstavy

Konference NK - Archivy, knihovny a muzea

Univerzita Karlova - společná akce

3. Plány činností pro rok 2023 dalších sekcí:

PR & fundraising Provoz a řízení Rada Revizní komise
leden Czech Wiki Photo 22 kampaň Statistiky, metriky,

finanční uzavření roku, personální smlouvy a dohody Early report WCF

Jednání rady
únor Komunitní minigranty promo příprava VZ,

vyúčtování veřejné sbírky

Výjezdní zasedání rady Deadline schválení inventarizace majetku k 31.12.
březen WikiGap kampaň účetní závěrka,

audit

Příprava zprávy rady o činnosti,

jednání rady

Příprava zprávy revizní komise
duben Výroční zpráva audit,

příprava VZ s komunitou

Zpráva rady o činnosti. Aktualizace členů (příspěvky) Zpráva revizní komise

Doporučení pro VH ohledně schválení výroční zprávy

květen Jarní fundraisingová kampaň Valná hromada,

finalizace/schválení VZ, hodnocení zaměstnanci

Valná hromada

Jednání rady

Valná hromada
červen Měsíc lidských práv kampaň půlroční čerpání Inventura pokladny
červenec Czech Wiki Photo kampaň Strategické týmové setkání - kostra plánu činnosti

příprava rozpočtu

Jednání rady
srpen Příprava plánu činností&KPI Příprava plánu činností&KPI

Rozpočet 24

Konzultace k plánu činností
září Granty ,

Wikimedia Summit

Jednání rady

Wikimedia Summit

Ustavení inventarizační komise pro inventuru majetku
říjen Granty Předložení plánu činností&KPI

Podání žádosti WCF 24-25, CEE Meeting

CEE Meeting
listopad Československo 48'-89' kampaň Hodnocení zaměstnanci Jednání rady
prosinec Měsíc seniorů kampaň

Vánoční fundraisingová kampaň

Uzavírání roku - metriky, finance,

příprava financí roku následujícího

Rozhodný den inventury majetku 31.12.,

Inventura pokladny