Plán činností WMČR 2024

Z Wikimedia ČR
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

1. Kostra činností pro rok 2024:

Měsíc KOSTRA ČINNOSTÍ
leden 1Lib1Ref CEE region

Vyhlášení a výstava CWP 23

GLAM/advokační diskuze (pro kulturní instituce)

únor 1Lib1Ref CEE - závěr a vyhodnocení

Yearly report WCF, metriky, výroční zpráva

březen Měsíc žen na Wikipedii

Mikrosoutěž Fotíme Česko

duben Měsíc žen na Wikipedii

Otevřené sbírky report

Audit, výroční zpráva/ Valná hromada

Wikimedia Summit 24

květen 1Lib1Ref

Lidská práva na Wikipedii

Wiki Loves Earth Czechia

Valná hromada

červen Lidská práva na Wikipedii

Komunitní Wikikonference

Valná hromada Wikimedia Europe v Praze(+advokační setkání)

červenec WPWP

Czech Wiki Photo 24 vyhlášení soutěže

Wikimania Krakow //

Youth - Mladí Wikimediáni

srpen Festival mediálního vzdělávání

WPWP

září Seniorské WikiMěsto

Mikrosoutěž Fotíme Česko

Finalizace plánu činností a rozpočtu 25

říjen Výzva Československo

CEE Meeting 24

listopad Výzva Československo

Uzavření Czech Wiki Photo 2024

prosinec Měsíc seniorů

Vánoční fundraisingová kampaň

2. Plány činností pro rok 2024 pro jednotlivé programy:

Měsíc KOSTRA ČINNOSTÍ 24 EDU Vzdělávací programy 24 Programy pro komunitu 24 Programy pro partnerství 24 Zapojení komunity do programmingu 24
leden 1Lib1Ref CEE region

Vyhlášení a výstava CWP 23 GLAM/advokační diskuze (pro kulturní instituce)

Novoroční seniorský večírek

1Lib1Ref CEE region Zahájení ZS kurzů SePW

Vyhlášení a výstava CWP 23

příprava a vyhlášení Fotíme Česko 24 Komunitní minigranty vyhlášení Komunitní Wishlist vyhlášení

GLAM/advokační diskuze (pro kulturní instituce) komunitní EDU call - leden/začátek února -- hodnocení výstupů za rok 23
únor 1Lib1Ref CEE - závěr a vyhodnocení

Yearly report WCF, metriky, výroční zpráva

1Lib1Ref CEE - závěr a vyhodnocení

Yearly report WCF, metriky, výroční zpráva

Yearly report WCF, metriky, výroční zpráva RegioGLAM výzva - pro komunitu i instituce (spojení s MŽP, LPW, ČS)

Yearly report WCF, metriky, výroční zpráva

Otevřená Wikimedia PR&FR call - hodnocení výstupů za rok 23
komunitní KOM call - únor, 19:00

- hodnocení výstupů za rok 23

Poradní skupinka Wikidata - hodnocení výstupů za rok 23
březen Měsíc žen na Wikipedii

Mikrosoutěž Fotíme Česko

Seniorský MŽW/

MŽW na školách

Měsíc žen na Wikipedii

Mikrosoutěž Fotíme Česko

Komunitní foto akce

MŽW - UK, Akademie věd (Hist. Úst.)

Wikidata workshop

Březen měsíc čtenářů (NK)

EDU Lektorské setkání/call
Otevřená Wikimedia call PpKOM - diskuze ročního plánu akcí - úpravy, doplnění
duben Měsíc žen na Wikipedii

Otevřené sbírky report Audit, výroční zpráva/ Valná hromada Wikimedia Summit 24

Zahájení Commons kurzů SePW

Kurzy na klíč pro knihovny a školy

Měsíc žen na Wikipedii Státní oblastní archiv - akce

Otevřené sbírky report

Poradní skupinka Wikidata
květen 1Lib1Ref

Lidská práva na Wikipedii

Wiki Loves Earth Czechia

Valná hromada

1Lib1Ref

knihovnické kurzy

VŠCHT kurz

Lidská práva na Wikipedii

Wiki Loves Earth Czechia

Hackathon WMCZ - lokální EDU Call s patrolou
komunitní KOM call - konec května nebo červen

- sběr podnětů a zpětné vazby za pololetí/semestr a k plánu činnosti 25

červen Lidská práva na Wikipedii

Komunitní Wikikonference

Valná hromada Wikimedia Europe v Praze (+advokační setkání)

Lidská práva na Wikipedii seniorský a na školách

1Lib1Ref - závěr a vyhodnocení

Lidská práva na Wikipedii

Wiki Loves Earth - mezinárodní

Komunitní Wikikonference

LPW - UK (FSV), SOA (dokumenty)

Valná hromada Wikimedia Europe v Praze (+advokační setkání)

komunitní PR&FR call

- vyhodnocení prvního půlroku, konzultace cílů 25

komunitní call/Otevřená Wikimedia EDU/PČ, 18:00

- vyhodnocení prvního půlroku, konzultace cílů 25

Poradní skupinka Wikidata
červenec WPWP

Czech Wiki Photo 24 vyhlášení soutěže Wikimania Krakow // Youth - Mladí Wikimediáni

Wikimania Krakow //

Youth - Mladí Wikimediáni - setkání, programový blok

WPWP

Czech Wiki Photo 24 vyhlášení soutěže Wikimania Krakow // Youth - Mladí Wikimediáni

Wikidata workshop Youth - Mladí Wikimediáni - setkání, programový blok
srpen Festival mediálního vzdělávání

WPWP

DVPP kurzy - nabídka a realizace

Festival mediálního vzdělávání

WPWP Finalizace plánu činností 25 komunitní EDU call - konec srpna, /začátek září

- nastavení plánu činnosti a KPI 25

Komunitní call GLAM,

Poradní skupinka Wikidata - nastavení plánu činnosti a KPI 25

září Seniorské WikiMěsto

Mikrosoutěž Fotíme Česko

Finalizace plánu činností a rozpočtu 25

Seniorské WikiMěsto

Konference knihovny současnosti - Mediální výchova

UHK (EDU&GLAM)

Mikrosoutěž Fotíme Česko Muzeum HK - Editaton s UHK komunitní PR&FR call

- nastavení plánu činnosti a KPI 25

komunitní KOM call - konec srpna/začátek září - nastavení plánu činnosti a KPI 25
Otevřená Wikimedia Partnerství
říjen Výzva Československo

CEE Meeting 24

Samet na školách/

ČS na školách

Lektorské setkání

Výzva Československo ČS - UHK, AV (historický ústav)

Přihlášení konferenci - Archivy knihovny a muzea

EDU Lektorské setkání/call
Poradní skupinka Wikidata
listopad Výzva Československo

Uzavření Czech Wiki Photo 2024

ČS seniorský editaton// alumni setkání

Knihovnické kurzy

Youth - Mladí Wikimediáni - setkání

Výzva Československo

Uzavření Czech Wiki Photo 2024

UHK - společná akce ČS 49'-89' komunitní EDU call/Měsíc seniorů
Otevřená Wikimedia provoz a výhled 2025
prosinec Měsíc seniorů

Vánoční fundraisingová kampaň

Měsíc seniorů Výzva Československo

Vyhodnocení Czech Wiki Photo 24

Konference NK - Archivy, knihovny a muzea

Předvánoční GLAM setkání

Big Fat Brussels Meeting

EDU call s patrolou
Předvánoční GLAM setkání - hodnocení výstupů za rok 24

Poradní skupinka Wikidata

3. Plány činností pro rok 2024 dalších sekcí:

Měsíc KOSTRA ČINNOSTÍ 24 PR&FR 24 Provoz 24
leden 1Lib1Ref CEE region

Vyhlášení a výstava CWP 23 GLAM/advokační diskuze (pro kulturní instituce)

Výstava Czech Wiki Photo 23 kampaň&

Wiki SLAM & Debata svobodná kultura Komunitní minigranty & Wishlist promo podpora PR Popiš Památku

Členské hodnocení spolkových aktivit - II. pol.

CWP vernisáž, Novoroční akce

únor 1Lib1Ref CEE - závěr a vyhodnocení

Yearly report WCF, metriky, výroční zpráva

Early report WCF, metriky, Výroční zpráva Programové statistiky/ vyhodnocení r. 2023 - manažeři/rada/členové

Yearly report WCF

březen Měsíc žen na Wikipedii

Mikrosoutěž Fotíme Česko

Měsíc žen na Wikipedii kampaň

US grants žádost r. 2024-6

VZ, účetní závěrka

audit účetní závěrky 23

vyúčtování veřejné sbírky

MŽW - partneři, aktivity, prezentace

duben Měsíc žen na Wikipedii

Otevřené sbírky report Audit, výroční zpráva/ Valná hromada Wikimedia Summit 24

Měsíc žen na Wikipedii kampaň

Finalizace výroční zprávy FR kampaň Přiznání pomáhá

VH/ Schválení výroční zprávy, finanční zprávy

US grants žádost r. 2024-6 Wikimedia Summit

květen 1Lib1Ref

Lidská práva na Wikipedii

Wiki Loves Earth Czechia

Valná hromada

Měsíc lidských práv kampaň

FR kampaň Přiznání pomáhá

LPW - partneři, aktivity, prezentace

CEE Youth meeting

červen Lidská práva na Wikipedii

Komunitní Wikikonference

Valná hromada Wikimedia Europe v Praze (+advokační setkání)

Měsíc lidských práv kampaň

PR Komunitní Wikikonference

GA Wikimedia Europe, advokační setkání

LPW - partneři, aktivity, prezentace

Komunitní Wikikonference

půlroční hodnocení zaměstnanců/ odměny

Koordinační podpora finalizace Strategického plánu 25'-?

červenec WPWP

Czech Wiki Photo 24 vyhlášení soutěže Wikimania Krakow // Youth - Mladí Wikimediáni

Czech Wiki Photo kampaň Wikimania (Krakow) - CEE Youth

Strategické týmové setkání - kostra plánu činnosti

srpen Festival mediálního vzdělávání

WPWP

příprava plánu činností&KPI 25

Příprava plánu činností&KPI a rozpočtu 25

září Seniorské WikiMěsto

Mikrosoutěž Fotíme Česko

Finalizace plánu činností a rozpočtu 25

Granty Členské diskuze k PČ 25

Předložení PČ a rozpočtu 25 Radě

říjen Výzva Československo

CEE Meeting 24

Československo kampaň CEE Meeting/ CEE Hub SC meeting

Československo - partneři, aktivity, prezentace

listopad Výzva Československo

Uzavření Czech Wiki Photo 2024

Československo kampaň Československo - partneři, aktivity, prezentace

CEE Youth meeting

prosinec Měsíc seniorů

Vánoční fundraisingová kampaň

Měsíc seniorů kampaň

Vánoční fundraisingová kampaň

Uzavírání roku - metriky, finance,

příprava financí roku následujícího

Měsíc seniorů - partneři, aktivity, prezentace - Vánoční FR kampaň

Hodnocení zaměstnanci/odměny